Cena naší práce je pevná a předem daná. Vše účtujeme transparentně po čtvrthodinách a drobné poradenství nabízíme po telefonu a u nás v servisu zdarma. Předběžnou cenu rádi sdělíme po telefonu.

Servisní práce

800za hodinu
  • Cena bez DPH. Účtováno po čtvrthodinách

Odtah vozidla

12km

Poradenství při prodeji/nákupu

1000jednorázově

Nespecifikované služby

600za hodinu

Při dodání vlastních náhradních dílů 1400 Kč bez DPH za hodinu obsazeného heveru.
S ohledem na rozsah servisních prací nebo ztížením provedení jednotlivé opravy může dojít k odchylkám od pracovních norem stanovených výrobcem.